O nas

by kglod

Przedtem uczono Cię jak być robotnikiem na taśmie, kazano pokornie rozwiązywać zadania według schematu. Co robić, jak postępować, jaki  jest oczekiwany rezultat.

Nie sztuką jest podawać gotowe rozwiązania, sztuką jest tworzenie rozwiązań – czyli zadawanie właściwych  pytań tak, , by odnaleźć  właściwe odpowiedzi. 

W życiu prywatnym jak i biznesowym, formułowanie właściwych pytań i odnajdywanie odpowiedzi jest kluczem do sukcesu. Tego uczymy metodą Sokratesa w Fundacji Pasja Nauki.

Fundacja Pasja Nauki zajmuje się edukacją w zakresie przedmiotów ścisłych, zarówno w formie tradycyjnej, realizując program MEN prowadząc korepetycje i kursy, jak i nowoczesnej ucząc przez projekty i zachęcając uczniów do rozwiązywania problemów interdyscyplinarnych.

Popularyzujemy naukę uczestnicząc w festiwalach naukowych, prowadząc wykłady i warsztaty.

Naszym celem jest wszechstronny rozwój, dlatego oprócz wiedzy naukowej staramy się pomóc uczniom znaleźć ich mocne strony i odkryć pasje.

Uczymy jak motywować się do działania i zarządzać czasem, a także rozwijamy inteligencję finansową.

Nasza Fundacja oferuje pomoc w nauce na poziomach:

  • Od szkoły podstawowej do matury podstawowej i rozszerzonej oraz międzynarodowej IB, SL i HL
  • Przygotowania do konkursów przedmiotowych

Nauczane przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, biologia, geografia, informatyka.

Skontaktuj się z nami pod adresem mailowym: kontakt@pasjanauki.pl lub wypełnij formularz zgłoszeniowy tutaj: formularz.